کمترین: 
9827.5
بیشترین: 
9827.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9827.5
زمان: 
11/17 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 17 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 9827.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":9827.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399