کمترین: 
309.8
بیشترین: 
309.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
309.8
زمان: 
11/17 09:10
قیمت دینار عراق امروز 17 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 309.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":309.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398