کمترین: 
9610.4
بیشترین: 
9610.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9610.4
زمان: 
11/17 09:10
قیمت ریال عمان امروز 17 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 9610.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":9610.4}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399