کمترین: 
1015.2
بیشترین: 
1015.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.2
زمان: 
11/17 09:10
قیمت ریال قطر امروز 17 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 بهمن 1396 , 1015.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":1015.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399