کمترین: 
985.4
بیشترین: 
985.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
985.4
زمان: 
11/17 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 17 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 985.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":985.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398