کمترین: 
12321
بیشترین: 
12321
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12321
زمان: 
11/17 09:10
قیمت دینار کویت امروز 17 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 12321 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":12321}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398