کمترین: 
470.4
بیشترین: 
470.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
470.4
زمان: 
11/17 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 17 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 470.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":470.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398