کمترین: 
462.4
بیشترین: 
462.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
462.4
زمان: 
11/17 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 17 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 بهمن 1396 , 462.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":462.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398