کمترین: 
53.4
بیشترین: 
53.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.4
زمان: 
11/17 09:10
قیمت افغانی امروز 17 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 53.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":53.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399