کمترین: 
3964.5
بیشترین: 
3964.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3964.5
زمان: 
11/17 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 3964.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":3964.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399