کمترین: 
3404.6
بیشترین: 
3404.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3404.6
زمان: 
11/17 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 17 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 3404.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":3404.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398