کمترین: 
5154
بیشترین: 
5154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5154
زمان: 
11/17 09:10
قیمت پوند امروز 17 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 بهمن 1396 , 5154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":5154}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399