کمترین: 
4568.1
بیشترین: 
4568.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4568.1
زمان: 
11/17 09:10
قیمت یورو امروز 17 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 17 بهمن 1396 , 4568.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":4568.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398