کمترین: 
3695.2
بیشترین: 
3695.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3695.2
زمان: 
11/17 09:10
قیمت دلار امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 17 بهمن 1396 , 3695.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":3695.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399