کمترین: 
609.97
بیشترین: 
830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
770
زمان: 
11/17 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:30","price":830},{"date":"1396/11/17 01:00","price":805},{"date":"1396/11/17 01:30","price":812.56},{"date":"1396/11/17 04:00","price":792.3},{"date":"1396/11/17 04:30","price":782.11},{"date":"1396/11/17 07:00","price":739.99},{"date":"1396/11/17 07:30","price":723.3},{"date":"1396/11/17 08:00","price":688},{"date":"1396/11/17 10:00","price":689},{"date":"1396/11/17 10:30","price":665.93},{"date":"1396/11/17 13:00","price":609.97},{"date":"1396/11/17 13:30","price":680},{"date":"1396/11/17 15:00","price":652},{"date":"1396/11/17 15:30","price":630},{"date":"1396/11/17 16:30","price":654.93},{"date":"1396/11/17 17:00","price":687},{"date":"1396/11/17 17:30","price":701},{"date":"1396/11/17 18:00","price":758},{"date":"1396/11/17 18:30","price":772.1},{"date":"1396/11/17 19:00","price":772.3},{"date":"1396/11/17 19:30","price":800},{"date":"1396/11/17 22:00","price":737},{"date":"1396/11/17 22:30","price":746.43},{"date":"1396/11/17 23:00","price":760.9},{"date":"1396/11/17 23:30","price":770}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399