کمترین: 
1250
بیشترین: 
1250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1250
زمان: 
11/16 19:00
قیمت ریال قطر امروز 16 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 بهمن 1396 , 1250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 19:00","price":1250}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399