کمترین: 
1253
بیشترین: 
1253
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1253
زمان: 
11/16 19:00
قیمت ریال عربستان امروز 16 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 بهمن 1396 , 1253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 19:00","price":1253}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399