کمترین: 
67.05
بیشترین: 
67.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.05
زمان: 
11/16 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 16 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 67.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 16:32","price":67.05}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398