کمترین: 
1477000
بیشترین: 
1485000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1485000
زمان: 
11/16 16:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 16 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 16 بهمن 1396 , 1485000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 14:00","price":1477000},{"date":"1396/11/16 15:48","price":1478500},{"date":"1396/11/16 16:00","price":1485000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399