کمترین: 
4661
بیشترین: 
4740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4671
زمان: 
11/16 20:10
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 16 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 4671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 12:20","price":4740},{"date":"1396/11/16 12:40","price":4711},{"date":"1396/11/16 12:50","price":4705},{"date":"1396/11/16 13:00","price":4739},{"date":"1396/11/16 13:30","price":4735},{"date":"1396/11/16 13:50","price":4727},{"date":"1396/11/16 14:00","price":4731},{"date":"1396/11/16 14:10","price":4729},{"date":"1396/11/16 14:30","price":4715},{"date":"1396/11/16 14:50","price":4717},{"date":"1396/11/16 15:00","price":4718},{"date":"1396/11/16 15:10","price":4712},{"date":"1396/11/16 15:20","price":4714},{"date":"1396/11/16 15:30","price":4715},{"date":"1396/11/16 15:40","price":4714},{"date":"1396/11/16 15:50","price":4712},{"date":"1396/11/16 16:10","price":4723},{"date":"1396/11/16 16:40","price":4715},{"date":"1396/11/16 16:50","price":4714},{"date":"1396/11/16 17:00","price":4709},{"date":"1396/11/16 17:10","price":4728},{"date":"1396/11/16 17:20","price":4704},{"date":"1396/11/16 17:30","price":4696},{"date":"1396/11/16 17:40","price":4689},{"date":"1396/11/16 18:00","price":4677},{"date":"1396/11/16 18:10","price":4687},{"date":"1396/11/16 18:20","price":4695},{"date":"1396/11/16 18:30","price":4688},{"date":"1396/11/16 18:40","price":4681},{"date":"1396/11/16 18:50","price":4674},{"date":"1396/11/16 19:00","price":4668},{"date":"1396/11/16 19:10","price":4672},{"date":"1396/11/16 19:20","price":4669},{"date":"1396/11/16 19:30","price":4661},{"date":"1396/11/16 19:40","price":4671},{"date":"1396/11/16 20:00","price":4674},{"date":"1396/11/16 20:10","price":4671}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398