کمترین: 
449000
بیشترین: 
451000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451000
زمان: 
11/16 16:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 16 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 451000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 12:06","price":450000},{"date":"1396/11/16 12:30","price":449000},{"date":"1396/11/16 12:54","price":450000},{"date":"1396/11/16 15:48","price":450500},{"date":"1396/11/16 16:00","price":451000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399