کمترین: 
750000
بیشترین: 
757000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
757000
زمان: 
11/16 16:00
قیمت نیم سکه امروز 16 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 757000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 12:06","price":750000},{"date":"1396/11/16 12:54","price":754000},{"date":"1396/11/16 13:18","price":753000},{"date":"1396/11/16 16:00","price":757000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399