کمترین: 
1302
بیشترین: 
1311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1311
زمان: 
11/16 16:50
قیمت لیر ترکیه امروز 16 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 1311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 11:50","price":1302},{"date":"1396/11/16 12:10","price":1307},{"date":"1396/11/16 12:20","price":1306},{"date":"1396/11/16 13:20","price":1307},{"date":"1396/11/16 14:00","price":1309},{"date":"1396/11/16 16:50","price":1311}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399