پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4671
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4671
زمان: 
11/16 19:40
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 16 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 16 بهمن 1396 , 4671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 11:20","price":4763},{"date":"1396/11/16 11:40","price":4770},{"date":"1396/11/16 12:00","price":4761},{"date":"1396/11/16 12:10","price":4758},{"date":"1396/11/16 12:20","price":4749},{"date":"1396/11/16 12:40","price":4744},{"date":"1396/11/16 12:50","price":4742},{"date":"1396/11/16 13:00","price":4748},{"date":"1396/11/16 13:20","price":4754},{"date":"1396/11/16 13:30","price":4758},{"date":"1396/11/16 13:40","price":4760},{"date":"1396/11/16 13:50","price":4761},{"date":"1396/11/16 14:10","price":4762},{"date":"1396/11/16 14:20","price":4765},{"date":"1396/11/16 14:30","price":4759},{"date":"1396/11/16 14:40","price":4749},{"date":"1396/11/16 14:50","price":4753},{"date":"1396/11/16 15:00","price":4750},{"date":"1396/11/16 15:10","price":4745},{"date":"1396/11/16 15:20","price":4747},{"date":"1396/11/16 15:30","price":4748},{"date":"1396/11/16 15:40","price":4756},{"date":"1396/11/16 15:50","price":4758},{"date":"1396/11/16 16:30","price":4756},{"date":"1396/11/16 16:40","price":4754},{"date":"1396/11/16 16:50","price":4753},{"date":"1396/11/16 17:00","price":4751},{"date":"1396/11/16 17:10","price":4744},{"date":"1396/11/16 17:20","price":4737},{"date":"1396/11/16 17:30","price":4710},{"date":"1396/11/16 17:40","price":4703},{"date":"1396/11/16 17:50","price":4715},{"date":"1396/11/16 18:00","price":4703},{"date":"1396/11/16 18:10","price":4706},{"date":"1396/11/16 18:20","price":4705},{"date":"1396/11/16 18:30","price":4700},{"date":"1396/11/16 18:40","price":4690},{"date":"1396/11/16 18:50","price":4687},{"date":"1396/11/16 19:00","price":4682},{"date":"1396/11/16 19:10","price":4684},{"date":"1396/11/16 19:20","price":4675},{"date":"1396/11/16 19:30","price":4672},{"date":"1396/11/16 19:40","price":4671}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398