کمترین: 
3985
بیشترین: 
4030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4030
زمان: 
11/16 15:00
قیمت دلار کانادا امروز 16 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 بهمن 1396 , 4030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 10:50","price":3985},{"date":"1396/11/16 11:00","price":3987},{"date":"1396/11/16 11:50","price":3990},{"date":"1396/11/16 12:10","price":4022},{"date":"1396/11/16 12:40","price":4018},{"date":"1396/11/16 13:40","price":4023},{"date":"1396/11/16 15:00","price":4030}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398