کمترین: 
1320
بیشترین: 
1329
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1327
زمان: 
11/16 13:40
قیمت درهم امارات امروز 16 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 1327 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 10:40","price":1320},{"date":"1396/11/16 12:10","price":1329},{"date":"1396/11/16 13:40","price":1327}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398