کمترین: 
600
بیشترین: 
610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
605
زمان: 
11/16 12:50
قیمت کرون سوئد امروز 16 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 بهمن 1396 , 605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 10:10","price":600},{"date":"1396/11/16 10:40","price":605},{"date":"1396/11/16 10:50","price":600},{"date":"1396/11/16 11:20","price":610},{"date":"1396/11/16 12:50","price":605}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398