پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
197095
بیشترین: 
198542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
197773
زمان: 
11/16 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 16 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 16 بهمن 1396 , 197773 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 10:05","price":197095},{"date":"1396/11/16 11:15","price":197188},{"date":"1396/11/16 11:20","price":197219},{"date":"1396/11/16 11:45","price":197526},{"date":"1396/11/16 11:55","price":197649},{"date":"1396/11/16 12:05","price":197526},{"date":"1396/11/16 12:30","price":197342},{"date":"1396/11/16 12:35","price":197219},{"date":"1396/11/16 12:45","price":197280},{"date":"1396/11/16 13:00","price":197372},{"date":"1396/11/16 13:10","price":197219},{"date":"1396/11/16 13:15","price":197680},{"date":"1396/11/16 13:30","price":197773},{"date":"1396/11/16 13:40","price":197742},{"date":"1396/11/16 13:50","price":197773},{"date":"1396/11/16 13:55","price":197957},{"date":"1396/11/16 14:10","price":198050},{"date":"1396/11/16 14:15","price":198019},{"date":"1396/11/16 14:25","price":197988},{"date":"1396/11/16 14:30","price":197957},{"date":"1396/11/16 14:35","price":197865},{"date":"1396/11/16 14:40","price":197896},{"date":"1396/11/16 14:50","price":197865},{"date":"1396/11/16 14:55","price":198050},{"date":"1396/11/16 15:00","price":197988},{"date":"1396/11/16 15:05","price":197957},{"date":"1396/11/16 15:25","price":197988},{"date":"1396/11/16 15:35","price":198234},{"date":"1396/11/16 15:40","price":198204},{"date":"1396/11/16 15:50","price":198265},{"date":"1396/11/16 15:55","price":198142},{"date":"1396/11/16 16:00","price":198111},{"date":"1396/11/16 16:05","price":198080},{"date":"1396/11/16 16:25","price":198204},{"date":"1396/11/16 16:35","price":198080},{"date":"1396/11/16 16:45","price":198357},{"date":"1396/11/16 16:50","price":198419},{"date":"1396/11/16 17:05","price":198542},{"date":"1396/11/16 17:20","price":198419},{"date":"1396/11/16 17:30","price":198327},{"date":"1396/11/16 17:35","price":198204},{"date":"1396/11/16 17:45","price":197803},{"date":"1396/11/16 17:50","price":197865},{"date":"1396/11/16 17:55","price":197280},{"date":"1396/11/16 18:05","price":197557},{"date":"1396/11/16 18:10","price":197773},{"date":"1396/11/16 18:15","price":197649},{"date":"1396/11/16 18:20","price":197711},{"date":"1396/11/16 18:30","price":197588},{"date":"1396/11/16 18:40","price":197496},{"date":"1396/11/16 18:45","price":197465},{"date":"1396/11/16 18:50","price":197526},{"date":"1396/11/16 19:00","price":197465},{"date":"1396/11/16 19:05","price":197557},{"date":"1396/11/16 19:10","price":197619},{"date":"1396/11/16 19:15","price":197588},{"date":"1396/11/16 19:20","price":197557},{"date":"1396/11/16 19:25","price":197588},{"date":"1396/11/16 19:40","price":197619},{"date":"1396/11/16 19:45","price":197649},{"date":"1396/11/16 19:50","price":197619},{"date":"1396/11/16 20:00","price":197588},{"date":"1396/11/16 20:20","price":197557},{"date":"1396/11/16 20:30","price":197526},{"date":"1396/11/16 20:35","price":197649},{"date":"1396/11/16 20:45","price":197680},{"date":"1396/11/16 20:50","price":197649},{"date":"1396/11/16 20:55","price":197680},{"date":"1396/11/16 21:00","price":197711},{"date":"1396/11/16 21:05","price":197680},{"date":"1396/11/16 21:20","price":197711},{"date":"1396/11/16 21:25","price":197742},{"date":"1396/11/16 21:35","price":197773}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398