پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
147823
بیشترین: 
148908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148331
زمان: 
11/16 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 16 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 16 بهمن 1396 , 148331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 10:05","price":147823},{"date":"1396/11/16 11:15","price":147892},{"date":"1396/11/16 11:20","price":147915},{"date":"1396/11/16 11:45","price":148146},{"date":"1396/11/16 11:55","price":148238},{"date":"1396/11/16 12:05","price":148146},{"date":"1396/11/16 12:30","price":148008},{"date":"1396/11/16 12:35","price":147915},{"date":"1396/11/16 12:45","price":147961},{"date":"1396/11/16 13:00","price":148031},{"date":"1396/11/16 13:10","price":147915},{"date":"1396/11/16 13:15","price":148262},{"date":"1396/11/16 13:30","price":148331},{"date":"1396/11/16 13:40","price":148308},{"date":"1396/11/16 13:50","price":148331},{"date":"1396/11/16 13:55","price":148469},{"date":"1396/11/16 14:10","price":148539},{"date":"1396/11/16 14:15","price":148515},{"date":"1396/11/16 14:25","price":148492},{"date":"1396/11/16 14:30","price":148469},{"date":"1396/11/16 14:35","price":148400},{"date":"1396/11/16 14:40","price":148423},{"date":"1396/11/16 14:50","price":148400},{"date":"1396/11/16 14:55","price":148539},{"date":"1396/11/16 15:00","price":148492},{"date":"1396/11/16 15:05","price":148469},{"date":"1396/11/16 15:25","price":148492},{"date":"1396/11/16 15:35","price":148677},{"date":"1396/11/16 15:40","price":148654},{"date":"1396/11/16 15:50","price":148700},{"date":"1396/11/16 15:55","price":148608},{"date":"1396/11/16 16:00","price":148585},{"date":"1396/11/16 16:05","price":148562},{"date":"1396/11/16 16:25","price":148654},{"date":"1396/11/16 16:35","price":148562},{"date":"1396/11/16 16:45","price":148769},{"date":"1396/11/16 16:50","price":148816},{"date":"1396/11/16 17:05","price":148908},{"date":"1396/11/16 17:20","price":148816},{"date":"1396/11/16 17:30","price":148746},{"date":"1396/11/16 17:35","price":148654},{"date":"1396/11/16 17:45","price":148354},{"date":"1396/11/16 17:50","price":148400},{"date":"1396/11/16 17:55","price":147961},{"date":"1396/11/16 18:05","price":148169},{"date":"1396/11/16 18:10","price":148331},{"date":"1396/11/16 18:15","price":148238},{"date":"1396/11/16 18:20","price":148285},{"date":"1396/11/16 18:30","price":148192},{"date":"1396/11/16 18:40","price":148123},{"date":"1396/11/16 18:45","price":148100},{"date":"1396/11/16 18:50","price":148146},{"date":"1396/11/16 19:00","price":148100},{"date":"1396/11/16 19:05","price":148169},{"date":"1396/11/16 19:10","price":148215},{"date":"1396/11/16 19:15","price":148192},{"date":"1396/11/16 19:20","price":148169},{"date":"1396/11/16 19:25","price":148192},{"date":"1396/11/16 19:40","price":148215},{"date":"1396/11/16 19:45","price":148238},{"date":"1396/11/16 19:50","price":148215},{"date":"1396/11/16 20:00","price":148192},{"date":"1396/11/16 20:20","price":148169},{"date":"1396/11/16 20:30","price":148146},{"date":"1396/11/16 20:35","price":148238},{"date":"1396/11/16 20:45","price":148262},{"date":"1396/11/16 20:50","price":148238},{"date":"1396/11/16 20:55","price":148262},{"date":"1396/11/16 21:00","price":148285},{"date":"1396/11/16 21:05","price":148262},{"date":"1396/11/16 21:20","price":148285},{"date":"1396/11/16 21:25","price":148308},{"date":"1396/11/16 21:35","price":148331}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398