پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
640300
بیشترین: 
645000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642500
زمان: 
11/16 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 16 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 16 بهمن 1396 , 642500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 10:05","price":640300},{"date":"1396/11/16 11:15","price":640600},{"date":"1396/11/16 11:20","price":640700},{"date":"1396/11/16 11:45","price":641700},{"date":"1396/11/16 11:55","price":642100},{"date":"1396/11/16 12:05","price":641700},{"date":"1396/11/16 12:30","price":641100},{"date":"1396/11/16 12:35","price":640700},{"date":"1396/11/16 12:45","price":640900},{"date":"1396/11/16 13:00","price":641200},{"date":"1396/11/16 13:10","price":640700},{"date":"1396/11/16 13:15","price":642200},{"date":"1396/11/16 13:30","price":642500},{"date":"1396/11/16 13:40","price":642400},{"date":"1396/11/16 13:50","price":642500},{"date":"1396/11/16 13:55","price":643100},{"date":"1396/11/16 14:10","price":643400},{"date":"1396/11/16 14:15","price":643300},{"date":"1396/11/16 14:25","price":643200},{"date":"1396/11/16 14:30","price":643100},{"date":"1396/11/16 14:35","price":642800},{"date":"1396/11/16 14:40","price":642900},{"date":"1396/11/16 14:50","price":642800},{"date":"1396/11/16 14:55","price":643400},{"date":"1396/11/16 15:00","price":643200},{"date":"1396/11/16 15:05","price":643100},{"date":"1396/11/16 15:25","price":643200},{"date":"1396/11/16 15:35","price":644000},{"date":"1396/11/16 15:40","price":643900},{"date":"1396/11/16 15:50","price":644100},{"date":"1396/11/16 15:55","price":643700},{"date":"1396/11/16 16:00","price":643600},{"date":"1396/11/16 16:05","price":643500},{"date":"1396/11/16 16:25","price":643900},{"date":"1396/11/16 16:35","price":643500},{"date":"1396/11/16 16:45","price":644400},{"date":"1396/11/16 16:50","price":644600},{"date":"1396/11/16 17:05","price":645000},{"date":"1396/11/16 17:20","price":644600},{"date":"1396/11/16 17:30","price":644300},{"date":"1396/11/16 17:35","price":643900},{"date":"1396/11/16 17:45","price":642600},{"date":"1396/11/16 17:50","price":642800},{"date":"1396/11/16 17:55","price":640900},{"date":"1396/11/16 18:05","price":641800},{"date":"1396/11/16 18:10","price":642500},{"date":"1396/11/16 18:15","price":642100},{"date":"1396/11/16 18:20","price":642300},{"date":"1396/11/16 18:30","price":641900},{"date":"1396/11/16 18:40","price":641600},{"date":"1396/11/16 18:45","price":641500},{"date":"1396/11/16 18:50","price":641700},{"date":"1396/11/16 19:00","price":641500},{"date":"1396/11/16 19:05","price":641800},{"date":"1396/11/16 19:10","price":642000},{"date":"1396/11/16 19:15","price":641900},{"date":"1396/11/16 19:20","price":641800},{"date":"1396/11/16 19:25","price":641900},{"date":"1396/11/16 19:40","price":642000},{"date":"1396/11/16 19:45","price":642100},{"date":"1396/11/16 19:50","price":642000},{"date":"1396/11/16 20:00","price":641900},{"date":"1396/11/16 20:20","price":641800},{"date":"1396/11/16 20:30","price":641700},{"date":"1396/11/16 20:35","price":642100},{"date":"1396/11/16 20:45","price":642200},{"date":"1396/11/16 20:50","price":642100},{"date":"1396/11/16 20:55","price":642200},{"date":"1396/11/16 21:00","price":642300},{"date":"1396/11/16 21:05","price":642200},{"date":"1396/11/16 21:20","price":642300},{"date":"1396/11/16 21:25","price":642400},{"date":"1396/11/16 21:35","price":642500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398