کمترین: 
11732.7
بیشترین: 
11732.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11732.7
زمان: 
11/16 09:10
قیمت بات تایلند امروز 16 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 بهمن 1396 , 11732.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 09:10","price":11732.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398