کمترین: 
477.4
بیشترین: 
477.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.4
زمان: 
11/16 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 16 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 477.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 09:10","price":477.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398