کمترین: 
3971.1
بیشترین: 
3971.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3971.1
زمان: 
11/16 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 3971.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 09:10","price":3971.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398