کمترین: 
2976.3
بیشترین: 
2976.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2976.3
زمان: 
11/16 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 16 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 بهمن 1396 , 2976.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 09:10","price":2976.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398