کمترین: 
3360.5
بیشترین: 
3360.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3360.5
زمان: 
11/16 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 16 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 بهمن 1396 , 3360.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 09:10","price":3360.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398