کمترین: 
3694.8
بیشترین: 
3694.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3694.8
زمان: 
11/16 09:10
قیمت دلار امروز 16 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 بهمن 1396 , 3694.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 09:10","price":3694.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399