پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.744
بیشترین: 
2.872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.747
زمان: 
11/16 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 16 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 2.747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 03:00","price":2.84},{"date":"1396/11/16 03:32","price":2.841},{"date":"1396/11/16 04:00","price":2.843},{"date":"1396/11/16 04:32","price":2.851},{"date":"1396/11/16 05:00","price":2.85},{"date":"1396/11/16 05:32","price":2.853},{"date":"1396/11/16 06:32","price":2.854},{"date":"1396/11/16 07:08","price":2.851},{"date":"1396/11/16 07:32","price":2.85},{"date":"1396/11/16 08:08","price":2.848},{"date":"1396/11/16 08:32","price":2.852},{"date":"1396/11/16 09:00","price":2.844},{"date":"1396/11/16 09:32","price":2.838},{"date":"1396/11/16 10:08","price":2.846},{"date":"1396/11/16 11:08","price":2.852},{"date":"1396/11/16 11:32","price":2.868},{"date":"1396/11/16 12:08","price":2.867},{"date":"1396/11/16 13:08","price":2.866},{"date":"1396/11/16 13:32","price":2.872},{"date":"1396/11/16 14:08","price":2.867},{"date":"1396/11/16 14:32","price":2.865},{"date":"1396/11/16 15:08","price":2.864},{"date":"1396/11/16 15:32","price":2.865},{"date":"1396/11/16 16:00","price":2.842},{"date":"1396/11/16 16:32","price":2.826},{"date":"1396/11/16 17:08","price":2.8},{"date":"1396/11/16 17:32","price":2.801},{"date":"1396/11/16 18:08","price":2.799},{"date":"1396/11/16 18:32","price":2.798},{"date":"1396/11/16 19:00","price":2.78},{"date":"1396/11/16 19:32","price":2.762},{"date":"1396/11/16 20:00","price":2.765},{"date":"1396/11/16 20:32","price":2.744},{"date":"1396/11/16 21:00","price":2.754},{"date":"1396/11/16 21:32","price":2.749},{"date":"1396/11/16 22:00","price":2.751},{"date":"1396/11/16 22:32","price":2.752},{"date":"1396/11/16 23:00","price":2.747}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398