پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8445
بیشترین: 
1.8767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8476
زمان: 
11/16 23:32
قیمت بنزین امروز 16 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 16 بهمن 1396 , 1.8476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 03:00","price":1.8661},{"date":"1396/11/16 03:32","price":1.8651},{"date":"1396/11/16 04:00","price":1.8633},{"date":"1396/11/16 04:32","price":1.8625},{"date":"1396/11/16 05:00","price":1.8644},{"date":"1396/11/16 05:32","price":1.8649},{"date":"1396/11/16 06:00","price":1.8629},{"date":"1396/11/16 06:32","price":1.8628},{"date":"1396/11/16 07:08","price":1.8615},{"date":"1396/11/16 07:32","price":1.8636},{"date":"1396/11/16 09:00","price":1.8628},{"date":"1396/11/16 09:32","price":1.8643},{"date":"1396/11/16 10:08","price":1.8645},{"date":"1396/11/16 10:32","price":1.8638},{"date":"1396/11/16 11:08","price":1.8661},{"date":"1396/11/16 11:32","price":1.863},{"date":"1396/11/16 12:08","price":1.8631},{"date":"1396/11/16 13:08","price":1.8628},{"date":"1396/11/16 13:32","price":1.8641},{"date":"1396/11/16 14:08","price":1.8668},{"date":"1396/11/16 14:32","price":1.8643},{"date":"1396/11/16 15:08","price":1.8619},{"date":"1396/11/16 15:32","price":1.86},{"date":"1396/11/16 16:00","price":1.8445},{"date":"1396/11/16 16:32","price":1.8487},{"date":"1396/11/16 17:08","price":1.8549},{"date":"1396/11/16 17:32","price":1.8573},{"date":"1396/11/16 18:08","price":1.8537},{"date":"1396/11/16 18:32","price":1.8524},{"date":"1396/11/16 19:00","price":1.8526},{"date":"1396/11/16 19:32","price":1.8657},{"date":"1396/11/16 20:00","price":1.8767},{"date":"1396/11/16 20:32","price":1.8679},{"date":"1396/11/16 21:00","price":1.8688},{"date":"1396/11/16 21:32","price":1.8548},{"date":"1396/11/16 22:00","price":1.8507},{"date":"1396/11/16 22:32","price":1.8465},{"date":"1396/11/16 23:00","price":1.8505},{"date":"1396/11/16 23:32","price":1.8476}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398