پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
63.64
بیشترین: 
65.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
11/16 23:32
قیمت نفت سبک امروز 16 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 03:00","price":65.05},{"date":"1396/11/16 03:32","price":65},{"date":"1396/11/16 04:00","price":64.83},{"date":"1396/11/16 04:32","price":64.89},{"date":"1396/11/16 05:00","price":64.88},{"date":"1396/11/16 05:32","price":64.92},{"date":"1396/11/16 06:00","price":64.83},{"date":"1396/11/16 07:08","price":64.75},{"date":"1396/11/16 07:32","price":64.78},{"date":"1396/11/16 08:32","price":64.8},{"date":"1396/11/16 09:00","price":64.83},{"date":"1396/11/16 09:32","price":64.91},{"date":"1396/11/16 10:08","price":64.89},{"date":"1396/11/16 10:32","price":64.86},{"date":"1396/11/16 11:08","price":64.97},{"date":"1396/11/16 11:32","price":64.89},{"date":"1396/11/16 12:08","price":64.84},{"date":"1396/11/16 13:08","price":64.86},{"date":"1396/11/16 13:32","price":65.22},{"date":"1396/11/16 14:08","price":65.34},{"date":"1396/11/16 14:32","price":65.28},{"date":"1396/11/16 15:08","price":65.19},{"date":"1396/11/16 15:32","price":65.11},{"date":"1396/11/16 16:00","price":64.81},{"date":"1396/11/16 16:32","price":64.86},{"date":"1396/11/16 17:08","price":65.08},{"date":"1396/11/16 18:08","price":64.89},{"date":"1396/11/16 18:32","price":64.61},{"date":"1396/11/16 19:00","price":64.66},{"date":"1396/11/16 19:32","price":64.69},{"date":"1396/11/16 20:00","price":65.06},{"date":"1396/11/16 20:32","price":64.86},{"date":"1396/11/16 21:00","price":64.72},{"date":"1396/11/16 21:32","price":64.23},{"date":"1396/11/16 22:00","price":63.95},{"date":"1396/11/16 22:32","price":63.64},{"date":"1396/11/16 23:00","price":64.05},{"date":"1396/11/16 23:32","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398