پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1330.01
بیشترین: 
1339.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1339.20
زمان: 
11/16 23:55
قیمت اونس طلا امروز 16 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 16 بهمن 1396 , 1339.20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 02:35","price":1332.39},{"date":"1396/11/16 02:40","price":1331.01},{"date":"1396/11/16 02:45","price":1330.78},{"date":"1396/11/16 02:50","price":1331.65},{"date":"1396/11/16 02:55","price":1331.66},{"date":"1396/11/16 03:00","price":1332.32},{"date":"1396/11/16 03:05","price":1332.26},{"date":"1396/11/16 03:10","price":1333.16},{"date":"1396/11/16 03:15","price":1333.84},{"date":"1396/11/16 03:20","price":1333.12},{"date":"1396/11/16 03:25","price":1332.66},{"date":"1396/11/16 03:30","price":1332.70},{"date":"1396/11/16 03:35","price":1331.65},{"date":"1396/11/16 03:45","price":1331.67},{"date":"1396/11/16 03:50","price":1332.20},{"date":"1396/11/16 03:55","price":1331.76},{"date":"1396/11/16 04:05","price":1331.47},{"date":"1396/11/16 04:15","price":1332.39},{"date":"1396/11/16 04:20","price":1332.06},{"date":"1396/11/16 04:25","price":1332.15},{"date":"1396/11/16 04:30","price":1332.24},{"date":"1396/11/16 04:35","price":1332.81},{"date":"1396/11/16 04:45","price":1333.69},{"date":"1396/11/16 04:50","price":1332.28},{"date":"1396/11/16 05:00","price":1330.66},{"date":"1396/11/16 05:10","price":1331.01},{"date":"1396/11/16 05:15","price":1331.16},{"date":"1396/11/16 05:20","price":1331.26},{"date":"1396/11/16 05:25","price":1331.53},{"date":"1396/11/16 05:35","price":1330.60},{"date":"1396/11/16 05:40","price":1330.99},{"date":"1396/11/16 05:45","price":1330.49},{"date":"1396/11/16 05:55","price":1330.01},{"date":"1396/11/16 06:00","price":1330.33},{"date":"1396/11/16 06:05","price":1330.31},{"date":"1396/11/16 06:10","price":1330.68},{"date":"1396/11/16 06:15","price":1330.87},{"date":"1396/11/16 06:20","price":1331.13},{"date":"1396/11/16 06:25","price":1330.62},{"date":"1396/11/16 06:35","price":1330.88},{"date":"1396/11/16 06:40","price":1330.72},{"date":"1396/11/16 06:50","price":1331.22},{"date":"1396/11/16 07:00","price":1331.62},{"date":"1396/11/16 07:05","price":1331.49},{"date":"1396/11/16 07:10","price":1331.01},{"date":"1396/11/16 07:15","price":1330.91},{"date":"1396/11/16 07:25","price":1330.59},{"date":"1396/11/16 07:35","price":1330.43},{"date":"1396/11/16 07:40","price":1330.24},{"date":"1396/11/16 07:45","price":1330.64},{"date":"1396/11/16 07:50","price":1330.72},{"date":"1396/11/16 07:55","price":1330.56},{"date":"1396/11/16 08:05","price":1330.82},{"date":"1396/11/16 08:10","price":1330.42},{"date":"1396/11/16 08:15","price":1330.24},{"date":"1396/11/16 08:20","price":1330.37},{"date":"1396/11/16 08:25","price":1330.33},{"date":"1396/11/16 08:30","price":1330.43},{"date":"1396/11/16 08:35","price":1330.52},{"date":"1396/11/16 08:40","price":1330.36},{"date":"1396/11/16 08:45","price":1330.42},{"date":"1396/11/16 08:50","price":1330.63},{"date":"1396/11/16 08:55","price":1330.72},{"date":"1396/11/16 09:00","price":1330.82},{"date":"1396/11/16 09:10","price":1331.94},{"date":"1396/11/16 09:15","price":1331.99},{"date":"1396/11/16 09:20","price":1332.18},{"date":"1396/11/16 09:25","price":1331.61},{"date":"1396/11/16 09:35","price":1332.33},{"date":"1396/11/16 09:40","price":1332.29},{"date":"1396/11/16 09:45","price":1332.30},{"date":"1396/11/16 09:50","price":1332.09},{"date":"1396/11/16 09:55","price":1331.95},{"date":"1396/11/16 10:05","price":1331.89},{"date":"1396/11/16 10:20","price":1331.85},{"date":"1396/11/16 10:25","price":1332.24},{"date":"1396/11/16 10:35","price":1331.67},{"date":"1396/11/16 10:40","price":1331.72},{"date":"1396/11/16 10:45","price":1332.40},{"date":"1396/11/16 10:55","price":1332.55},{"date":"1396/11/16 11:00","price":1332.45},{"date":"1396/11/16 11:10","price":1332.83},{"date":"1396/11/16 11:15","price":1332.33},{"date":"1396/11/16 11:20","price":1332.74},{"date":"1396/11/16 11:30","price":1332.41},{"date":"1396/11/16 11:40","price":1332.48},{"date":"1396/11/16 11:45","price":1334.53},{"date":"1396/11/16 11:55","price":1334.70},{"date":"1396/11/16 12:05","price":1334.65},{"date":"1396/11/16 12:15","price":1334.39},{"date":"1396/11/16 12:20","price":1334.70},{"date":"1396/11/16 12:30","price":1334.89},{"date":"1396/11/16 12:35","price":1335.22},{"date":"1396/11/16 12:45","price":1335.55},{"date":"1396/11/16 13:00","price":1335.01},{"date":"1396/11/16 13:10","price":1335.41},{"date":"1396/11/16 13:15","price":1335.32},{"date":"1396/11/16 13:30","price":1334.76},{"date":"1396/11/16 13:40","price":1335.38},{"date":"1396/11/16 13:50","price":1335.60},{"date":"1396/11/16 13:55","price":1336.73},{"date":"1396/11/16 14:05","price":1336.26},{"date":"1396/11/16 14:10","price":1336.78},{"date":"1396/11/16 14:15","price":1337.89},{"date":"1396/11/16 14:25","price":1337.97},{"date":"1396/11/16 14:30","price":1337.51},{"date":"1396/11/16 14:35","price":1336.71},{"date":"1396/11/16 14:40","price":1336.32},{"date":"1396/11/16 14:50","price":1336.38},{"date":"1396/11/16 14:55","price":1336.63},{"date":"1396/11/16 15:00","price":1336.16},{"date":"1396/11/16 15:05","price":1337.14},{"date":"1396/11/16 15:10","price":1337.72},{"date":"1396/11/16 15:25","price":1338.15},{"date":"1396/11/16 15:35","price":1337.72},{"date":"1396/11/16 15:40","price":1336.81},{"date":"1396/11/16 15:45","price":1336.92},{"date":"1396/11/16 15:50","price":1336.39},{"date":"1396/11/16 15:55","price":1336.37},{"date":"1396/11/16 16:00","price":1336.61},{"date":"1396/11/16 16:05","price":1336.91},{"date":"1396/11/16 16:10","price":1336.17},{"date":"1396/11/16 16:20","price":1335.78},{"date":"1396/11/16 16:25","price":1335.86},{"date":"1396/11/16 16:35","price":1336.33},{"date":"1396/11/16 16:45","price":1335.95},{"date":"1396/11/16 16:50","price":1336.20},{"date":"1396/11/16 16:55","price":1336.83},{"date":"1396/11/16 17:05","price":1337.09},{"date":"1396/11/16 17:10","price":1336.84},{"date":"1396/11/16 17:20","price":1336.88},{"date":"1396/11/16 17:30","price":1337.39},{"date":"1396/11/16 17:35","price":1337.62},{"date":"1396/11/16 17:45","price":1336.61},{"date":"1396/11/16 17:50","price":1335.92},{"date":"1396/11/16 17:55","price":1337.30},{"date":"1396/11/16 18:05","price":1336.79},{"date":"1396/11/16 18:10","price":1336.68},{"date":"1396/11/16 18:15","price":1336.11},{"date":"1396/11/16 18:20","price":1335.66},{"date":"1396/11/16 18:30","price":1334.28},{"date":"1396/11/16 18:35","price":1333.38},{"date":"1396/11/16 18:40","price":1334.29},{"date":"1396/11/16 18:45","price":1334.58},{"date":"1396/11/16 18:50","price":1334.86},{"date":"1396/11/16 19:00","price":1335.29},{"date":"1396/11/16 19:05","price":1335.25},{"date":"1396/11/16 19:10","price":1336.29},{"date":"1396/11/16 19:15","price":1335.97},{"date":"1396/11/16 19:20","price":1335.68},{"date":"1396/11/16 19:25","price":1336.07},{"date":"1396/11/16 19:35","price":1335.29},{"date":"1396/11/16 19:40","price":1335.43},{"date":"1396/11/16 19:45","price":1335.39},{"date":"1396/11/16 19:50","price":1334.69},{"date":"1396/11/16 19:55","price":1335.47},{"date":"1396/11/16 20:00","price":1335.40},{"date":"1396/11/16 20:05","price":1335.47},{"date":"1396/11/16 20:20","price":1335.46},{"date":"1396/11/16 20:25","price":1334.66},{"date":"1396/11/16 20:30","price":1335.02},{"date":"1396/11/16 20:35","price":1337.02},{"date":"1396/11/16 20:40","price":1336.51},{"date":"1396/11/16 20:45","price":1336.25},{"date":"1396/11/16 20:50","price":1336.17},{"date":"1396/11/16 20:55","price":1335.82},{"date":"1396/11/16 21:00","price":1335.99},{"date":"1396/11/16 21:05","price":1335.54},{"date":"1396/11/16 21:10","price":1335.15},{"date":"1396/11/16 21:20","price":1334.91},{"date":"1396/11/16 21:25","price":1334.74},{"date":"1396/11/16 21:30","price":1334.95},{"date":"1396/11/16 21:35","price":1334.83},{"date":"1396/11/16 21:40","price":1334.43},{"date":"1396/11/16 21:45","price":1334.20},{"date":"1396/11/16 21:50","price":1333.86},{"date":"1396/11/16 21:55","price":1334.01},{"date":"1396/11/16 22:00","price":1334.20},{"date":"1396/11/16 22:05","price":1334.15},{"date":"1396/11/16 22:10","price":1335.03},{"date":"1396/11/16 22:15","price":1335.45},{"date":"1396/11/16 22:20","price":1335.42},{"date":"1396/11/16 22:25","price":1334.99},{"date":"1396/11/16 22:30","price":1334.87},{"date":"1396/11/16 22:35","price":1334.39},{"date":"1396/11/16 22:40","price":1334.58},{"date":"1396/11/16 22:45","price":1334.62},{"date":"1396/11/16 22:50","price":1334.36},{"date":"1396/11/16 22:55","price":1334.82},{"date":"1396/11/16 23:00","price":1334.95},{"date":"1396/11/16 23:05","price":1335.06},{"date":"1396/11/16 23:10","price":1335.12},{"date":"1396/11/16 23:15","price":1334.55},{"date":"1396/11/16 23:20","price":1334.42},{"date":"1396/11/16 23:25","price":1334.58},{"date":"1396/11/16 23:30","price":1334.08},{"date":"1396/11/16 23:35","price":1334.57},{"date":"1396/11/16 23:40","price":1339.07},{"date":"1396/11/16 23:45","price":1338.88},{"date":"1396/11/16 23:50","price":1339.09},{"date":"1396/11/16 23:55","price":1339.20}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398