پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.1
بیشترین: 
885317
قیمت تقلبی: 
644100
زمان: 
11/16 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 16 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 644100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 00:15","price":8.7},{"date":"1396/11/16 00:25","price":0.1},{"date":"1396/11/16 00:35","price":885317},{"date":"1396/11/16 02:10","price":640800},{"date":"1396/11/16 11:15","price":641100},{"date":"1396/11/16 11:20","price":641200},{"date":"1396/11/16 11:45","price":642200},{"date":"1396/11/16 11:55","price":642600},{"date":"1396/11/16 12:05","price":642200},{"date":"1396/11/16 12:30","price":641600},{"date":"1396/11/16 12:35","price":641200},{"date":"1396/11/16 12:45","price":641400},{"date":"1396/11/16 13:00","price":642000},{"date":"1396/11/16 13:10","price":641200},{"date":"1396/11/16 13:15","price":642700},{"date":"1396/11/16 13:30","price":643000},{"date":"1396/11/16 13:40","price":642900},{"date":"1396/11/16 13:50","price":643000},{"date":"1396/11/16 13:55","price":643600},{"date":"1396/11/16 14:10","price":643900},{"date":"1396/11/16 14:15","price":643800},{"date":"1396/11/16 14:25","price":643700},{"date":"1396/11/16 14:30","price":643600},{"date":"1396/11/16 14:35","price":643300},{"date":"1396/11/16 14:40","price":643400},{"date":"1396/11/16 14:50","price":643300},{"date":"1396/11/16 14:55","price":643900},{"date":"1396/11/16 15:00","price":643700},{"date":"1396/11/16 15:05","price":643600},{"date":"1396/11/16 15:25","price":643700},{"date":"1396/11/16 15:35","price":644500},{"date":"1396/11/16 15:40","price":644400},{"date":"1396/11/16 15:50","price":644600},{"date":"1396/11/16 15:55","price":644200},{"date":"1396/11/16 16:00","price":644100},{"date":"1396/11/16 16:05","price":644000},{"date":"1396/11/16 16:25","price":644400},{"date":"1396/11/16 16:35","price":644000},{"date":"1396/11/16 16:45","price":644900},{"date":"1396/11/16 16:50","price":645100},{"date":"1396/11/16 17:05","price":645500},{"date":"1396/11/16 17:20","price":645100},{"date":"1396/11/16 17:30","price":644800},{"date":"1396/11/16 17:35","price":644400},{"date":"1396/11/16 17:45","price":643100},{"date":"1396/11/16 17:50","price":643300},{"date":"1396/11/16 17:55","price":641400},{"date":"1396/11/16 18:05","price":642300},{"date":"1396/11/16 18:10","price":643000},{"date":"1396/11/16 18:15","price":642600},{"date":"1396/11/16 18:20","price":642800},{"date":"1396/11/16 18:30","price":642400},{"date":"1396/11/16 18:40","price":642100},{"date":"1396/11/16 18:45","price":642000},{"date":"1396/11/16 18:50","price":642200},{"date":"1396/11/16 19:00","price":642000},{"date":"1396/11/16 19:05","price":642300},{"date":"1396/11/16 19:10","price":642500},{"date":"1396/11/16 19:15","price":642400},{"date":"1396/11/16 19:20","price":642300},{"date":"1396/11/16 19:25","price":642400},{"date":"1396/11/16 19:40","price":642500},{"date":"1396/11/16 19:45","price":642600},{"date":"1396/11/16 19:50","price":642500},{"date":"1396/11/16 20:00","price":642400},{"date":"1396/11/16 20:20","price":642300},{"date":"1396/11/16 20:30","price":642200},{"date":"1396/11/16 20:35","price":642600},{"date":"1396/11/16 20:45","price":642700},{"date":"1396/11/16 21:00","price":642800},{"date":"1396/11/16 21:05","price":642700},{"date":"1396/11/16 21:20","price":642800},{"date":"1396/11/16 21:25","price":642900},{"date":"1396/11/16 21:35","price":643000},{"date":"1396/11/16 21:45","price":642900},{"date":"1396/11/16 22:40","price":642700},{"date":"1396/11/16 22:50","price":642800},{"date":"1396/11/16 23:05","price":642900},{"date":"1396/11/16 23:15","price":643100},{"date":"1396/11/16 23:25","price":643000},{"date":"1396/11/16 23:40","price":643900},{"date":"1396/11/16 23:50","price":643800},{"date":"1396/11/16 23:55","price":644100}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398