کمترین: 
1273
بیشترین: 
1273
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1273
زمان: 
11/15 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 15 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 بهمن 1396 , 1273 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 20:10","price":1273}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399