کمترین: 
12200
بیشترین: 
12200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12200
زمان: 
11/15 15:50
قیمت ریال عمان امروز 15 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 بهمن 1396 , 12200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 15:50","price":12200}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398