کمترین: 
15600
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15600
زمان: 
11/15 15:50
قیمت دینار کویت امروز 15 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 15600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 15:50","price":15600}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398