کمترین: 
605
بیشترین: 
605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
605
زمان: 
11/15 13:40
قیمت کرون نروژ امروز 15 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 13:40","price":605}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398