قیمت نیم سکه مورخ 15 بهمن 1396

کمترین: 
744000
بیشترین: 
748000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
748000
زمان: 
11/15 15:54
قیمت نیم سکه مورخ 15 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 748000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 12:54","price":744000},{"date":"1396/11/15 13:24","price":747000},{"date":"1396/11/15 15:24","price":748000},{"date":"1396/11/15 15:42","price":747000},{"date":"1396/11/15 15:54","price":748000}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397