کمترین: 
782
بیشترین: 
793
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
793
زمان: 
11/15 15:20
قیمت یوان چین امروز 15 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 بهمن 1396 , 793 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 12:20","price":782},{"date":"1396/11/15 14:30","price":790},{"date":"1396/11/15 15:20","price":793}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398