برلیانس H330 دنده‌ای/ موتور جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/16 00:00","price":50100000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":51800000},{"date":"1396/12/11 00:00","price":51500000},{"date":"1396/12/23 00:00","price":51700000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":52700000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":53700000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":54000000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397