ام‌جی 360 اتوماتیک . توربو

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/16 00:00","price":77700000},{"date":"1397/02/06 12:00","price":88800000},{"date":"1397/02/17 00:00","price":89000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":91000000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":93000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":110000000},{"date":"1397/04/05 00:00","price":108000000},{"date":"1397/04/19 12:00","price":107000000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":111000000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":114000000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":130000000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397