پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
662162
بیشترین: 
668288
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
663554
زمان: 
11/15 17:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 15 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 663554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 11:35","price":664111},{"date":"1396/11/15 11:40","price":663554},{"date":"1396/11/15 11:55","price":662162},{"date":"1396/11/15 12:00","price":664111},{"date":"1396/11/15 12:05","price":664250},{"date":"1396/11/15 12:15","price":666199},{"date":"1396/11/15 12:25","price":666339},{"date":"1396/11/15 12:35","price":667731},{"date":"1396/11/15 12:45","price":668288},{"date":"1396/11/15 12:50","price":668009},{"date":"1396/11/15 12:55","price":666756},{"date":"1396/11/15 13:00","price":665503},{"date":"1396/11/15 13:10","price":663554},{"date":"1396/11/15 13:35","price":664807},{"date":"1396/11/15 13:40","price":665503},{"date":"1396/11/15 14:00","price":664807},{"date":"1396/11/15 14:15","price":665782},{"date":"1396/11/15 14:30","price":665503},{"date":"1396/11/15 14:45","price":665364},{"date":"1396/11/15 14:50","price":664668},{"date":"1396/11/15 14:55","price":664807},{"date":"1396/11/15 15:05","price":664111},{"date":"1396/11/15 15:20","price":663972},{"date":"1396/11/15 15:30","price":664807},{"date":"1396/11/15 15:40","price":665782},{"date":"1396/11/15 15:45","price":665503},{"date":"1396/11/15 15:50","price":665086},{"date":"1396/11/15 15:55","price":665503},{"date":"1396/11/15 16:05","price":665086},{"date":"1396/11/15 16:10","price":664807},{"date":"1396/11/15 16:15","price":664111},{"date":"1396/11/15 16:20","price":663276},{"date":"1396/11/15 16:30","price":662301},{"date":"1396/11/15 16:35","price":662719},{"date":"1396/11/15 16:45","price":663415},{"date":"1396/11/15 16:50","price":663554},{"date":"1396/11/15 16:55","price":663833},{"date":"1396/11/15 17:05","price":663554}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398